Kuidas valida mootoriõli?

Mineraal? Sünteetiline? Täissünteetiline?

Üldiselt on õlitootjad seisukohal, et täissünteetilised õlid tagavad mootori efektiivsema toimimise. Madalama kvaliteediga õlid sisaldavad rohkem erinevaid ühendeid (sh tuhka tekitavaid väävli- ja fosforiühendeid), mis võivad soodustada sööve, rooste ja kulumise teket.

Siiski on meie poolne nõuanne juhinduda tootjatehase soovitusest!

Miks on viskoossus oluline?

Mootoriõlid ja ka transmissiooni õlid on tähistatud viskoossusastme tähisega – nt 5W40, 10W40, 20W50 jne. Viskoossus näitab sisuliselt, kui vedel õli on. Esimene number tähise W ees näitab, millise külmima temperatuuri juures on õli veel viskoosne. Teine number tähise W järel näitab omakorda õli stabiilsust kõrgetel temperatuuridel. Mida väiksem on number W ees, seda vedelam on õli külmas ja suurem number W järel, seda stabiilsem kuumas.

Sõidukitootjad soovitavad õhema või väiksema viskoossusega õlisid, kuna vedelamate õlide kasutamine aitab:

  • kütust kokku hoida, kuna vedelama õli pumpamisel kulutatakse vähem energiat,
  • mootorit säästa, kuna vedelam õli vähendab mootirisisest hõõrdumist,
  • hõlbustada mootori käivitamist, eriti külma ilmaga.

NB! Ka vanematel autodel soovitame kasutada kvaliteetseid õlisid, kuna selliste sõidukite mootorid on eriti vastuvõtlikud kulumisele!

Täiendavat infot, kuidas valida õige mootoriõli, leiate siit!

Tootjatehase poolt oma autole soovitatud õlispikri leiate siit!